Dotacje


Program “Agroenergia” w pigułce :


Na co można otrzymać pieniądze?

Na mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 10 kW do 30 kW.

Ile wynosi dofinansowanie?

Bezzwrotna dotacja wynosi do 25 000 zl, lecz nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowanych.

Kto może skorzystać z programu?

Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne lub osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wnioski należy złożyć w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), w jednym z oddziałów wojewódzkich.

Program “Mój Prąd” w pigułce :


Na co można otrzymać pieniądze?

Na mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW do 10 kW.

Ile wynosi dofinansowanie?

Bezzwrotna dotacja wynosi do 3000 zl, lecz nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych.

Kto może skorzystać z programu?

Osoba fizyczna będąca stroną umowy przyłączeniowej.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wnioski należy złożyć w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Czy instalację fotowoltaiczną można odliczyć od podatku?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 r. osoby fizyczne od podstawy podatku dochodowego mogą odliczyć wydatki związane z instalacją fotowoltaiczną.


Program “Mój Prąd” krok po kroku :


1. zgłoś się do nas za pomocą emaila bądź telefonicznie.

2. na podstawie przekazanych przez Ciebie informacji przygotujemy wycenę i zaproponujemy najlepsze rozwiązanie.

3. po zaakceptowaniu oferty podpisujemy umowę i realizujemy Twoją inwestycję łącznie z montażem, podłączeniem do sieci.

4. w ostatnim etapie pomożemy w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów i wypełnieniu wniosku “Mój Prąd” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Więcej o Programie “Mój Prąd”


W sekcji do pobrania i linki naszej strony.