Farmy fotowoltaiczne


Oferta dla domu :

Zamontuj optymalnej wielkości instalację fotowoltaiczną i skorzystaj z dotacji programu “Mój Prąd” oraz ulgi termomodernizacyjnej:

Przykładowa kalkulacja:

– 10 000 zł – koszt instalacji o mocy 2,79 kW

+ 3 000 zł – wysokość dotacji z programu “Mój Prąd”

+ 900 zł – odliczenie od podatku

= 6 400 zł – realna kwota jaką zapłacisz za instalację fotowoltaiczną o mocy 2,79 kW

Okres zwrotu takiej inwestycji to około 5 lat!

Szczegóły w zakładce dotacje.


Oferta dla rolnika :


Zainstaluj fotowoltaikę w swoim gospodarstwie i odlicz 25% wartości inwestycji od podatku rolnego:

art. 13 Ustawy o podatku rolnym

1. Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) – jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

2. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

3. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

3a. Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.

Przykład:

Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne płaci 1 000 zł podatku rolnego rocznie. Inwestuje 40 000 zł w instalację fotowoltaiczną, czyli może odliczyć 25 % z kwoty 40 000 zł, a więc 10 000 zł. Rolnik zgłasza się do swojego urzędu gminy z wnioskiem, do którego dołącza fakturę potwierdzającą wykonanie instalacji fotowoltaicznej i przez 10 lat nie płaci podatku rolnego.


Oferta dla firm :

Zredukuj rachunki za prąd w Twojej firmie:

Jeśli płacisz wysokie rachunku za prąd w swojej firmie, inwestycja w instalację fotowoltaiczną może być najlepszym rozwiązaniem.

Zamontuj optymalnej wielkości instalację fotowoltaiczną, pokrywającą zapotrzebowanie na energię elektryczną.