Polityka Prywatności


A. Wprowadzenie.

Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.

B. Podstawa prawna.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późniejszymi zmianami.

C. Ogólne zasady zbierania i korzystania z danych.

Udostępniają Państwo spółce Zamojska Energia Sp. z o.o. tylko i wyłącznie te dane, które posłużą naszej firmie do zrealizowania określonej usługi. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to niezbędne. Państwa dane nie są nigdy przekazywane żadnym innym osobom i podmiotom, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa. Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika tylko i wyłącznie naszym pracownikom. Dane na temat użytkowników mogą być także gromadzone w formie statystyk, ale wówczas mają one charakter anonimowy. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, na Państwa komputerze zapisywane są tak zwane cookies, służace optymalizacji i łatwiejszemu dostępowi do informacji, lecz nie są one używane w żaden sposób do przetwarzania danych osobowych. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich. Podejmujemy wszelkie środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika. Jednocześnie podkreślamy, że informacja w Internecie nigdy nie jest w pełni bezpieczna. Niemniej by zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa danych będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe na bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą). W celu uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych przechowywanych przez naszą spółkę bądź w celu uzyskania dostępu lub możliwości poprawienia danych, prosimy o kontakt z administratorem strony pod adresem biuro@zamojskaenergia.pl.  Zastrzegamy sobie możliwość zmiany naszej polityki prywatności. Niniejsza obowiązuje od dnia 25 stycznia 2020 r.